zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.1.2021
wartość: pon. 130 000 zł
termin składania ofert: 23 lutego 2021  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania na platformie zakupowej 
Informacja dotycząca postępowania ofertowego
Nr sprawy: ZP.2621.1.2021 
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: 
platforma zakupowa

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (17 lutego 2021, 12:12:07)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (25 lutego 2021, 10:52:04)
Zmieniono: Wynik postępowania na platformie zakupowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 429