zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa betonowego z domieszką melafiru, granitu i bazaltu o frakcji 0-31,5 mm wraz z transportem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.2.2021
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 marca 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Informacja na platformie zakupowej 
Informacja dotycząca postępowania ofertowego
Nr sprawy: ZP.2621.2.2021 
Sukcesywne dostawy kruszywa betonowego z domieszką melafiru, granitu i bazaltu o frakcji 0-31,5 mm wraz z transportem
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
platforma zakupowa

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (8 marca 2021, 13:46:48)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (15 marca 2021, 13:30:37)
Zmieniono: Wynik postępowania na platformie zakupowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 308