zamówienie na:

Zakup i dostawę używanego walca drogowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP. 261.8.2021
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 4 listopada 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: poniżej 
Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariancie I,  Nr sprawy: ZP.261.8.2021 "Zakup i dostawa używanego walca drogowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o." Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
Platforma zakupowa

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

Zawiadomienie o unieważnieniu (149kB) pdf


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (26 października 2021, 11:40:14)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (4 listopada 2021, 12:13:14)
Zmieniono: dodano Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 215