zamówienie na:

Sukcesywne dostawy koagulantu - siarczanu żelaza wraz z transportem do Oczyszczalni Ścieków w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.13.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 9 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 
Informacja dotycząca postępowania ofertowego
 Nr sprawy: ZP.2621.13.2021 Sukcesywne dostawy  koagulantu - siarczanu żelaza do Oczyszczalni ścieków w Koronowie. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
Platforma zakupowa


Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Marek Stec

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (3 grudnia 2021, 14:36:53)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (10 grudnia 2021, 14:26:58)
Zmieniono: dodano Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 270