zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY KRUSZYWA BETONOWO - CEGLANEGO O FRAKCJI 0-31,5mm WRAZ Z TRANSPORTEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.1.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 12 kwietnia 2022  09:00
wynik postępowania: poniżej 
Nr sprawy: ZP.2621.1.2022 Sukcesywne dostawy kruszywa betonowo - ceglanego o frakcji 0-0,31,5 mm wraz z transportem. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: 
platforma zakupowa
Zatwierdził:
Marek Stec
Prezes Zarządu

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Zatwierdził:
Marek Stec
Prezes Zarządu

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (7 kwietnia 2022, 12:02:51)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (14 kwietnia 2022, 11:18:22)
Zmieniono: Dodano Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 287