zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedostarczonych dla potrzeb zakładu oraz doręczanie i odbiór poczty z siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. Z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy wariant I
nr sprawy: ZP.261.5.2022
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 20 września 2022  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Nr sprawy: ZP.261.5.2022  
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedostarczonych dla potrzeb zakładu oraz doręczanie i odbiór poczty z siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. Z o.o. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:  
platforma zakupowa

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Marek Stec

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (219kB) pdf
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (9 września 2022, 14:56:17)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (28 września 2022, 12:17:37)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 195