zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa Gnejs wraz z transportem o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 1130 ton

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.1.2023
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 31 stycznia 2023  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono poniżej 
Nr sprawy: ZP.2621.1.2023 Sukcesywne dostawy kruszywa Gnejs wraz z transportem o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 1130 ton. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:  
platforma zakupowa


Zatwierdził:
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Weronika Krzyżkowska
Opublikował: Weronika Krzyżkowska (23 stycznia 2023, 13:59:34)

Ostatnia zmiana: Weronika Krzyżkowska (24 lutego 2023, 13:54:45)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 164