zamówienie na:

Dostawa samochodu asenizacyjnego o pojemności 6m3

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.1.2019
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 marca 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O. UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
 
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:
 
Dostawa samochodu asenizacyjnego o pojemności 6m3
(znak sprawy ZP.2621.1.2019)

 
 
Przedmiotem oferty jest: Dostawa samochodu asenizacyjnego o pojemności 6 m3 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
1. Rok produkcji nie starszy niż 2010r.
2. Przebieg pojazdu nie większy niż 250 000km
3. DMC do 12 000kg
4. Moc nie mniej niż 150KM
5. Norma emisji spalin minimum Euro 4
6. Rodzaj paliwa: diesel
7. Manualna skrzynia biegów
8. Silnik  bez wycieków oleju
9. Samochód nie może być powypadkowy
10. Stan powłoki lakierniczej dobry
11. Bliźniacze koła na tylnej osi
12. Stan ogumienia dobry, zużycie nie większe niż 40%
13. Błotniki na kołach tylnej osi
14. System kontroli trakcji ABS
15. Samochód gotowy do jazdy (uzupełnione oleje i płyny eksploatacyjne)
16. Samochód zarejestrowany
17. Kabina krótka i niska, dwuosobowa z pasami bezpieczeństwa
18. Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
19. pojazd z 2 osiami 4x2
20. Opony o wymiarach 285/70 R 19,5 lub 265/70 R19,5
21. Blokada mostu
22. Stabilizator osi przedniej i tylnej
23. Elektrycznie opuszczane szyby
24. Lusterka podgrzewane
25. Zawieszenie przednie resor, tylne pneumatyczne
26. Wspomaganie kierownicy
27. Kierownica regulowana
28. Radio
29. Komputer pokładowy
30. Komplet dywaników gumowych, apteczka z wyposażeniem, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, kliny pod koła
31. Belka świetlna led umieszczona na kabinie
32. Kabina w kolorze białym 
33. Maksymalna długość pojazdu wraz z zabudową asenizacyjną 6040cm
34. Maksymalna szerokość pojazdu 2500cm                                             
Zabudowa asenizacyjna:
1.      Fabrycznie nowa zabudowa asenizacyjna
2.      Zabudowa o pojemności 6m3
3.      Zbiornik mocowany elastycznie do ramy pojazdu
4.      Zbiornik pochylony ku tyłowi do ramy, pod kątem 2-5 stopni
5.      Zbiornik jednokomorowy, stalowy o grubości nie mniejszej niż 6mm
6.      Wręgi wzmacniające płaszcz zbiornika
7.      Wewnątrz zbiornika falochron
8.      Wskaźnik poziomu pobranych nieczystości osłonięty, z możliwością czyszczenia bez demontażu
9.      Właz 700mm otwierany na bok, ręcznie
10.  Wbudowany zawór czterodrogowy (ssanie/wypychanie)
11.  Automatyczne smarowanie pompy
12.  Kompresor chłodzony powietrzem atmosferycznym
13.  Napęd kompresora hydrauliczny
14.  Automatyczny wyłącznik kompresora w przypadku pełnego zbiornika
15.  Zawór spustowy otwierany i zamykany pneumatycznie
16.  Pompa o wydajności 4000 - 6000l/min.
17.  Potrójny system zabezpieczający kompresor przed zalaniem
18.  Wychwytywacz oleju smarnego / tłumik hałasu
19.  Głębokość zasysania do 8m od poziomu jezdni
20.  Zawór bezpieczeństwa ustawiony na ciśnienie do 0,5MPa
21.  Wskaźnik ciśnienia – manowakuometr
22.  Dolny zawór ssący z przyłączeniem do ssania i tłoczenia o średnicy 4”, umieszczony z tyłu
23.  Przyłącze 4” – 110mm ułatwiające szybki montaż węża z odpowietrzeniem
24.  Boczne koryta wykonane ze stali nierdzewnej z obu stron pojazdu
25.  Na tylnej dennicy uchwyty na wąż ssący
26.  Węże ssące DN 110, 3x7mb
27.  Lampy oświetlające miejsce pracy
28.  Kolor zabudowy pomarańczowy komunalny
Dokumenty niezbędne przy odbiorze pojazdu:
1.      Komplet dokumentów pojazdu (w tym aktualny przegląd techniczny).
2.      Instrukcje obsługi dla podwozia, nadwozia i komponentów w języku polskim.
3.      Książki gwarancyjne dla podwozia, zabudowy.
4.      Katalog części zamiennych dla nadwozia w języku polskim.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
1.      Dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
2.      Wykonawca przeszkoli 2 osoby w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu w dniu jego dostawy.
3.      Stan techniczny samochodu może zostać oceniony przez rzeczoznawcę powołanego na zlecenie i koszt Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony samochód jest wolny od wad i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań bądź przedmiotem zastawu.
4.      Gwarancja, bez wyłączeń na pojazd w okresie minimum 6 m-cy oraz minimum 12 m-cy na zabudowę asenizacyjną.
5.      Zamawiający zastrzega sobie zapewnienie serwisu gwarancyjnego zlokalizowanego w odległości od siedziby Zamawiającego do 50km, dyspozycyjnego od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 – 18.00.
6.      Wymagana jest kompletna dokumentacja, aktualny przegląd, pojazd zarejestrowany w Polsce.
7.      Pojazd i zabudowa nie może być uszkodzone, powinien być sprawny technicznie i gotowy do pracy. Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie wypisu ze stacji diagnostycznej o stanie pojazdu.  Do oferty należy dołączyć dokumentację fotograficzną.
8.      Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy maksymalnie do 31.04.2019 r.
9.      Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: W sprawach merytorycznych Agnieszka Kuropatwińska tel. 52 58 60 408/ 52 58 60 409; w sprawach proceduralnych Angelika Gordon-Wolfram tel. 52 58-60-414.
10.  Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Dostawa samochodu asenizacyjnego” (znak sprawy ZP.2621.1.2019) nie otwierać przed godziną 11.15 dnia 05.03.2019 r. Termin składania ofert upływa 05.03.2019 r. o godzinie 11:00. Otwarcie nastąpi o godz. 11:15 w pokoju nr 6.
11.  Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego,       ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
12.  Oferta powinna zawierać: wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej formularz ofertowy – załącznik nr 1 projekt umowy zaparafowany – załącznik nr 2
13.  Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 90%, gwarancja 10%
14.  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa – Załącznik nr 2
15.  W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
16.  W przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTEPOWANIU OFERTOWYM (69kB) word
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Jarosław Głowacki

Zawiadomienie o unieważnieniu (199kB) pdf
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński


metryczka


Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (19 lutego 2019, 11:57:13)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon Wolfram (6 marca 2019, 08:33:42)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1259