Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 22 (z 22)zamówienie na:

Przebudowę oczyszczalni ścieków w Wiskitnie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: przetarg otwarty
nr sprawy: ZP.261.1.2021
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 2 marca 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.1.2021
wartość: pon. 130 000 zł
termin składania ofert: 23 lutego 2021  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania na platformie zakupowej 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 22 (z 22)