Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Koronowie ul. Szosa Kotomierska 4


O G Ł O S Z E N I E !!!
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na dzierżawę lokalu użytkowego
położonego w Koronowie
przy ul. Szosa Kotomierska 4
Powierzchnia całkowita  205 m².
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 grudnia 2018r. (czwartek),
   o godzinie 11:00  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie sp. z o.o.
Aleje Wolności 4, pokój nr 6.
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZGKiM w Koronowie sp. z o.o.
Aleje Wolności 4
w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej pok. nr 5, tel. 52 58 60 413
lub na stronie internetowej www.bipzgkim.koronowo.pl
OGŁOSZENIE (142kB) pdf
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Jarosław Głowacki


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o.
tel. 52 58 60 413    fax. 52 58 60 400
NIP : 554-031-40-29   REGON : 001313681
 


ZAWIADAMIA

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 27 grudnia  2018r
na dzierżawę lokalu użytkowego – położonego przy ul. Szosa Kotomierska 4


Na podstawie protokołu z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie lokalu położonego w miejscowości Koronowo przy ul. Szosa Kotomierska 4 uprzejmie informuję, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.Zawiadomienie zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń
ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o.  i Urzędu Miejskiego w Koronowie
na okres 7 dni tj. od dnia 08.01.2019 do 15.01.2019r.

                                                                                    Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                                                                        Maria Siuda        

metryczka


Wytworzył: Maria Siuda (11 grudnia 2018)
Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (12 grudnia 2018, 08:08:43)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon Wolfram (8 stycznia 2019, 14:23:20)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1203