zamówienie na:

Modernizacja zlewni na terenie Oczyszczalni Ścieków w Koronowie poprzez dostawę kontenerowej stacji zlewnej wraz z montażem.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.16.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE Sp. z o.o.
UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
NIP 554-031-40-29 REGON 366919930
tel. 52 58-60-400 faks 52 58-60-419

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA:

Modernizacja zlewni na terenie Oczyszczalni Ścieków w Koronowie poprzez dostawę kontenerowej stacji zlewnej wraz z montażem.
(znak sprawy ZP.2621.16.2019)Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest modernizacja zlewni na terenie Oczyszczalni Ścieków w Koronowie poprzez dostawę kontenerowej stacji zlewnej wraz z montażem.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Kontenerowa stacja zlewna musi składać się z budynku stalowego o wymiarach 1400x2400x2300 mm wraz z kompletem niezbędnych do jej pracy urządzeń i armaturą, spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. nr 188 poz. 1576). Kontener musi posiadać ściany z płyt warstwowych typu „sandwich” ze stali nierdzewnej 0H18N9 ułożonych w formie kaset
o minimalnej grubości 100 mm. Jako materiał izolacyjny należy zastosować piankę poliuretanową. Współczynnik przenikania ciepła – 0,43 w/m?k. Elewacje muszą być wykończone blachą INOX. Wykonawca zobowiązany jest zastosować drzwi jednoskrzydłowe wykonane ze stali nierdzewnej. Ściany zewnętrzne, wewnętrzne, drzwi oraz cała konstrukcja kontenera musi być wykonana ze stali nierdzewnej 0H18N9 (nie dopuszcza się wykonania poszycia kontenera z materiału innego niż stal nierdzewna). Kontener powinien posiadać jednospadowy dach o nachyleniu 2% oraz system wymuszonej wentylacji.
2.1. Stacja musi zapewnić:
* przyjęcie ścieków,
* regulacje czasu pracy,
* pomiar objętości dostarczanych ścieków,
* pomiar koncentracji zanieczyszczeń: pH, redox
* rejestrację danych dotyczących dostawy z możliwością ich przenoszenia na dysku przenośnym pendrive
* nadzór nad dostawcami
* możliwość eksportowania danych do plików *.pdf, *.xls, *.doc, *.html
2.2. Stacja musi być obiektem całkowicie zautomatyzowanym, niewymagającym stałej obsługi. Oprogramowanie do sczytywania, programowania i archiwizacji danych musi oparty być na systemie operacyjnym czasu rzeczywistego Windows Embedded.
2.3. Ponadto stacja musi posiadać bazę danych (oparta na MS SQL SERVER 2014 Express) ze zbiorem  wszystkich ulic oraz miejscowości na terenie gminy Koronowo. Dane zebrane na stacji muszą być przesyłane do dyspozytorni na terenie oczyszczalni poprzez komunikację Ethernet. Dane muszą umożliwić szybkie przeszukanie bazy danych pod kątem wywożenia (opróżniania) zbiorników bezodpływowych przez ich właścicieli.
2.4. Zamawiający wymaga następującego działania: Dostawca ustawia beczkę asenizacyjną przy złączu wlotowym i podłącza ją do węża giętkiego o dł. około 3.5 m. Przykłada przypisany do niego brelok-identyfikator do czytnika zamontowanego w szafce sterującej. W ten sposób dostawca powinien być identyfikowany; na wyświetlaczu muszą pojawić się dane dostawcy. Każdy z uprawnionych dostawców musi otrzymać elektroniczny identyfikator (brelok zbliżeniowy RFID) w ilości 10 szt. Przy każdorazowej próbie uruchomienia stacji za pomocą identyfikatora musi nastąpić sprawdzenie poniższych danych:
* obecność przewoźnika w systemie
* rozpoznanie klienta
* określenie miejsca pochodzenia ścieków (wybór z bazy danych),
* możliwość zrzucania  nieczystości.
Jeżeli powyższa procedura zakończy się pozytywnie, zasuwa musi otworzyć się i dostawca przystąpi do zrzucania ścieków. Spływ ścieków musi odbywać się grawitacyjnie. W chwili zakończenia zrzutu zasuwa musi zamykać się i cały układ musi być płukany. Dostawca musi otrzymać kwit, będący potwierdzeniem przyjęcia dostawy z opisem który musi zawierać następujące dane: nazwa dostawcy, data i godzina dostawy, adres posesji oraz ilość dostarczonych  ścieków.
W zależności od wprowadzonych ustawień musi nastąpić zatrzymanie odbioru ścieków w przypadku przekroczenia określonych wartości w sposób automatyczny lub dzięki pracy czujników. Wskazanie przepływomierza poniżej wartości zwanej jako próg odcięcia ustawianej poprzez aplikację, musi zamykać zawór, kończąc tym samym poprawnie przeprowadzony zrzut ścieków. Po zakończeniu lub przerwaniu zrzutu, musi być drukowany kwit potwierdzający odbiór ścieków, na którym zapisane będą informacje o dostawcy, pochodzeniu ścieków, ilości pobranych ścieków, parametrach ścieków i ewentualnie o przyczynie przerwania dostawy. Wszystkie dane odnośnie zrzutu muszą być zapisywane w systemie celem późniejszego utworzenia raportów lub zestawień generowanych za pomocą aplikacji komputerowej.
2.5. Zakres dostawy i montażu obejmuje:
a) Stację zlewną - Kontenerowa stacja zlewna musi zawierać: system sterowania z modułem identyfikującym przewoźników, przepływomierz o średnicy DN 100, ciąg spustowy o średnicy DN 100 ze stali nierdzewnej 0H18N9 grubości 2 mm, naczynie pomiarowe, identyfikatory RFID (20 szt.), zasuwa pneumatyczna, kompresor, układ płukania ciągu. Dane zebrane na stacji muszą być przesyłane do dyspozytorni na terenie oczyszczalni poprzez komunikację bezprzewodową Wi-Fi. Dane te umożliwią szybkie przeszukanie bazy danych pod kątem wywożenia (opróżniania) zbiorników bezodpływowych przez ich właścicieli.
b) Szafkę sterująco-identyfikujące - Szafka sterująco-identyfikująca (stopień ochrony IP55, szafka wykonana ze stali kwasoodpornej, zamykana na klucz) wyposażona w kolorowy ekran LCD o przekątnej ekranu 10” z pojemnościowym panelem dotykowym.
c) System sterowania - System sterowania oparty na systemie Windows Embedded z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia bazy danych (miejscowość, adres posesji) obejmuje:
* sterownik CPU  4x1.4GHz, 1GB DDR3L RAM, 4GB NAND Flash, temperatura pracy -40°C min / 85°C max  wyposażony w następujące wyjścia: 3 x port USB,RS 232/ UART TTL, RS 232/RS 485, RS 232 – czytnik RFiD UNIQUE, Port Ethernet 10/10/1000 Mbit IEEE 1588
* moduł IO (wejść/wyjść)
* wejście USB – do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji
* moduł identyfikujący przewoźników
* moduł identyfikujący rodzaj ścieków: bytowe, przemysłowe, osad
* drukarka modułowa z obcinakiem papieru
* moduł jakości – klawiatura przemysłowa (wykonana ze stali nierdzewnej możliwość wprowadzenia do 3 adresów pochodzenia ścieków)
d) Moduł pH i redox do stacji zlewnej składający się z:
* dwukanałowego przetwornika do pomiaru pH i redox
* elektrody pH z zintegrowanym czujnikiem temperatury
* elektrody redox z zintegrowanym czujnikiem temperatury
* kabla w technologii bezstykowej o dł. 5 m (2 szt.)
* pomiar bezstykowy w technologii bezstykowej memosens.org – cyfrowa transmisja danych pomiędzy czujnikami pomiarowymi a przetwornikiem - system odporny na wilgoć i korozję
* wyjście pomiarowe miernika redox: prądowe 4-20mA, zasilanie 230V / 50Hz
* wyjście pomiarowe miernika pH: prądowe 4-20mA, zasilanie 230V / 50Hz
e) Przetwornik dwukanałowy do pomiaru pH, redox oraz temperatury - Wieloparametrowy, wielokanałowy przetwornik dla sond z technologią bezstykową, z możliwością rozbudowy. Wyświetlacz graficzny, slot kart SD, zestyk alarmowy. Rozszerzalność do 8 kanałów, brak części zużywających się, obudowa plastikowa IP66+IP67; dopuszczony do stref zagrożonych wybuchem. Sygnały wejściowe: 2 x czujnik cyfrowy bezstykowy; Komunikacja: 4 x wyjście analogowe 0/4...20mA, HART; Zasilanie: 100...230 V AC (50/60Hz); Menu w języku polskim.
f) Elektroda pH: Cyfrowa elektroda pH wyposażona w bezstykowe złącze indukcyjne Memosens. System referencyjny z żelowym elektrolitem, posiada zintegrowany czujnik temperatury. Automatyczna kompensacja temperatury (ATC). Diafragma: teflonowa, PTFE. Zakres zastosowań: 1-12 pH, -15...80°C, 6 bar.  Długość elektrody: 120 mm. Przechowywanie danych kalibracyjnych w pamięci elektrody.
g) Elektroda Redox:
* Zakres ORP: –1500 mV ... +1500 mV
* Temperatura: 0… 130 ° C
* Ciśnienie względne: 0… 10 bar
* Detektor temperatury: NTC 30 k?
* Materiał wykonania elektrody pomiarowej: platyna
* Układ odniesienia: Ag / AgCl, elektrolit polimerowy
* Złącze: otwór (2 x)
* Długość: 120 mm
* Dostosowanie procesu: PG 13.5
* Złącze czujnika: Memosens
* Oznakowanie ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3 / T4 / T6 Ga.
* Przechowywanie danych kalibracyjnych w pamięci elektrody.
h) Kable pomiarowe do czujników pH i redox (złącze bezstykowe): czujniki wyposażone
w bezstykowe złącze indukcyjne; Temperatura pracy: -20...135°C; Długość kabla: 5m
i) Przepływomierz elektromagnetyczny DN100
* Przetwornik: 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), sygnalizacja statusu urządzenia zgodnie z NAMUR NE107, język polski w menu, zasilanie: uniwersalne, umożliwiające podłączenie napięcia 100-240VAC lub 24VAC/DC, wbudowane narzędzie do diagnostyki, monitoringu i weryfikacji czujnika oraz przetwornika zgodne z DIN EN ISO9001:2008, możliwość generowania raportu z weryfikacji w formie elektronicznej (np. w .PDF) zgodnie z normą bezpieczeństwa PN-EN 61511, wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez złącze RJ-45, odczyt danych oraz wykonanie weryfikacji poprzez dowolną przeglądarkę internetową, komunikacja 4…20 mA HART + impulsowe + wyjście binarne, obudowa wykonana z AlSi10Mg, temperatura otoczenia -40°C…+60°C, stopień ochrony przetwornika IP66/67, 3 liczniki (w przód, w tył, bilans), wersja kompakt (łączna)
* Czujnik: wersja łączna razem z przetwornikiem, detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa, minimalna przewodność cieczy ? 5 ?S/cm, pomiar przewodności elektrycznej z powtarzalnością 5% wartości mierzonej, błąd pomiarowy 0,5%± 1 mm/s, przyłącze procesowe: kołnierze ze stali węglowej pokrywane warstwą Al-Zn,  zgodne z EN1092-1, PN16, odporna na długotrwałe oddziaływanie ścieków oraz osadów wykładzina z twardej gumy, odporne na zabrudzanie tłuszczami elektrody stożkowe wykonane ze stali 1.4435 lub 2.4602, temperatura medium: 0°C…+80 °C, temperatura otoczenia -10°C…+60°C, stopień ochrony czujnika IP66/67
j) Armatura do sondy ChZT CarboVis 701 IQ: Wykonana ze stali kwasoodpornej. Wyposażona w  przyłącza pozwalające na czyszczenie sondy sprężonym powietrzem oraz wodą. Sonda będzie dostarczona przez Zamawiającego.
k) Łapacz kamieni: Wykonany ze stali kwasoodpornej. Do zabudowy na zewnątrz. Wyposażony w izolację termiczną, grzałki oraz termostat.
l) Moduł wejść/wyjść analogowych i cyfrowych w szafie sterowniczej: 7 wyjść cyfrowych, 4 wejścia cyfrowe, 5 wejść analogowych, wejście impulsowe z przepływomierza, port komunikacji wewnętrznej RS 485, port komunikacyjny RS 485 MODBUS, port komunikacyjny MODBUS TCP, dioda sygnalizującą stan modułu (praca/awaria)
m) Naczynie pomiarowe: Naczynie zainstalowane w ciągu spustowym. W wieku otwory, w których instalowane będą sondy pomiarowe pH, Cond, przyłącza do instalacji wodnej płuczącej, a także przyłącza do podłączenia ciągu do węża automatycznego aparatu do poboru prób ścieków.
n) Zasuwa nożowa pneumatyczna DN 100: Zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym dwustronnego działania, pneumatyczna z pracą góra-dół: Korpus GG-25 (żeliwo szare), DN 100, Ciśnienie sterowania 6-8 bar, Kierunek przepływu jednostronny, Zakres temperatury medium -25°C ÷ 90°C, Długość w ciągu spustowym 52 mm
o) Kompresor olejowy: Ciśnienie robocze min. 6 Bar, Pojemność zbiornika 25 l, Maksymalna wydajność 6,9 m3/h, Napięcie zasilania 230V/50Hz, Maksymalny pobór mocy 1,5 kW, Przyłącze wężyk poliuretanowy 4 x 6 mm
p) Układ automatycznego płukania: Pobór wody dla układu płuczącego: ?10 l/20sek. cykl. Cykl uzależniony od ustawień długości czasu płukania – standardowo od 20 sekund do 1 minuty. Po zakończonym zrzucie ścieków układ uruchamia cykl płukania przygotowując aparaturę pomiarową do kolejnego pomiaru dowiezionych nieczystości.
q) Klawiatura: Alfanumeryczna, Wykonana ze stali nierdzewnej, Wandaloodporna, Interfejs USB
r) Drukarka termiczna: Rozdzielczość 203 dpi, Szybkość drukowania 160mm/s
s) Automatyczny aparat do poboru prób ścieków: Wyposażony w sterownik mikroprocesorowy umożliwiający pobór prób proporcjonalny do czasu, przepływu lub zdarzenia (np. przekroczenie dopuszczalnej wartości pH), pobór próby ma się odbywać poprzez pompę perystaltyczną zapewniającą wysokość zasysania do 8 m. Próby zlewane poprzez płytę rozdzielacza kołowego do 24 butelek umieszczonych w wyjmowanej szufladzie. Termostatyzowana komora ma pozwalać na przechowywanie prób
w temperaturze do 4°C. Temperatura pracy -25°C do 40°C. Urządzenie ma posiadać zabezpieczony antykorozyjnie układ chłodzenia (elementy układu chłodzenia malowane proszkowo), wąż ssący 8 m, menu w języku polskim, interfejs RS 485 MODBUS. Aparat do poboru prób ma spełniać wymagania normy PN-ISO 5667. Materiał obudowy zewnętrznej i wewnętrznej: stal kwasoodporna, grubość izolacji 40 mm. Aparat do poboru prób powinien być wyposażony w następujące elementy:
* Modułowy układ chłodzeniowo-grzewczy (możliwa prosta wymiana układu chłodzenia bez konieczności rozszczelnienia układu podczas prac serwisowych).
* Moduł wejść/wyjść analogowo-cyfrowych powinien być wyposażony w następujące wejścia/wyjścia: 8 wejść analogowych, 4 wejścia cyfrowe, 4 wyjścia cyfrowe, wejście cyfrowe zliczające szybkie impulsy z przepływomierza, Karta pamięci SD (maksymalna pojemność 4 GB) wraz z dedykowanym oprogramowaniem PC służącym do sczytywania danych z karty
t) Komunikacja ze sterownikiem stacji zlewnej poprzez interfejs Modbus RTU. Interfejs Modbus musi pozwalać na komunikację pomiędzy stacją zlewną a aparatem do poboru prób w czasie rzeczywistym i zapewnić:
* informację zwrotną z aparatu do stacji zlewnej o prawidłowym poborze próbki ścieków,
* informację zwrotną z aparatu do stacji zlewnej o nieprawidłowym poborze próbki ścieków,
* możliwość jednoznacznego połączenia informacji o dostawie, kliencie i kontrahencie z numerem butelki, do którego została pobrana próba,
* potwierdzenie wymiany butelek w pobieraku tylko w jednym miejscu – na ekranie dotykowym stacji zlewnej,
* możliwość wydruku skróconego raportu o pobranych próbach (identyfikator dostawy, klienta, kontrahenta, numer próby) na drukarce zainstalowanej w stacji zlewnej,
* dostęp do pełnego raportu o pobranych próbach w aplikacji służącej do obsługi stacji zlewnej
Możliwość ustawienia następujących programów:
Czasowe
Ilościowe cyfrowe
Ilościowe analogowe
Zdarzeniowe cyfrowe
Zdarzeniowe analogowe
Przepływowe proporcjonalne
MODBUS
u) Oprogramowanie PC do sterowania stacją zlewną: Program do obsługi stacji zlewnej musi być 32-bitową aplikacją i stanowić integralną część stacji zlewnej. Program ma umożliwiać zdalną kontrolę nad stacją zlewną, wykonywanie raportów na podstawie przesłanych danych ze stacji zlewnej, parametryzację stacji i innych funkcji niezbędnych do obsługi urządzenia. Aplikacja ma umożliwiać wpisanie danych klientów stacji i tworzenie grup klientów (jeśli firma dostarczająca fekalia posiada kilka samochodów asenizacyjnych). Klient stacji ma być rozpoznawany przez system po odczytaniu przez Stację breloka - identyfikatora. Dodatkowo musi być możliwość wpisania danych kontrahentów. Mogą to być osoby lub firmy, które zlecają wywóz nieczystości Klientom Stacji. Dane kontrahenta muszą zawierać oprócz danych osobowych adres, spod którego wywożone są nieczystości (np. umiejscowienie szamba). Aplikacja musi umożliwiać tworzenie użytkowników z różnymi prawami dostępu. Aplikacja kliencka do obsługi stacji zlewnej będzie zainstalowana na wielu komputerach PC pracujących w danej sieci bez dodatkowych opłat licencyjnych.
v) Aplikacja musi posiadać mi.in następujące funkcje:
* Odnawialne kontyngenty - pozwala na przydzielenie każdemu klientowi cyklicznie odnawianych limitów (kontyngentów) zrzucanych ścieków. Po wykorzystaniu przydzielonego kontyngentu klient zostanie zablokowany do końca cyklu. Z rozpoczęciem nowego cyklu kontyngent jest automatycznie odnawiany, cykle rozliczeniowe: dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny.
* Wiadomości e-mail z raportami - możliwość wysłania wybranych raportów na adresy użytkowników systemu.
* Jednokrotne pobranie próby – próba zostanie pobrana tylko raz od klienta który ma zaznaczoną opcje „Próba”. Kolejne pobranie nastąpi po ponownym zaznaczeniu opcji „Próba”. Dane o pobranych w tym trybie próbach rejestrowane maja być w bazie i będzie je można je przeglądać oraz generować z nich raport.
* Obsługa zewnętrznego oświetlenia – włączanie / wyłączanie ma się odbywać zgodnie z wschodem i zachodem słońca zgodnym z lokalizacją stacji zlewnej (zgodnie z współrzędnymi geograficznymi).
* Możliwość zdefiniowania typu ścieków, dla których ma być przeprowadzana weryfikacja kontrahentów.
* Możliwość zdefiniowania gminy dla której ma być przeprowadzana weryfikacja kontrahentów.
* Wyświetlanie bieżącej klasy ścieków na ekranie stacji podczas dostawy.
* Wprowadzanie przez dostawcę ścieków danych na stacji zlewnej podpowiedź dostępnych numerów posesji dla wybranej ulicy, podpowiedź daty i numeru umowy kontrahent – przewoźnik, wprowadzanie danych kontrahenta za pomocą adresu, indywidualnego numeru lub osobnego breloka RFID, możliwość wyboru sposobu wyszukiwania danych kontrahenta (gmina, miasto, ulica). Wyszukiwanie może odbywać się po frazie w całej nazwie, lub tylko od początku.
2.6. Aplikacja kliencka będzie zainstalowana na wielu komputerach PC pracujących w danej sieci bez dodatkowych opłat licencyjnych.
2.7. Aplikacja serwerowa - Aplikacja ma służyć do wymiany danych między poszczególnymi stacjami zlewnymi a bazą danych. Instalowana będzie tylko na jednym komputerze. Ma pozwala wykonać transfer na żądanie lub zaplanować kiedy ma nastąpić wymiana danych: możliwość wyboru interwał lub godzinę.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę wszystkich niezbędnych materiałów, potrzebnych do wykonania zamówienia.
4. Przedłożona oferta winna obejmować pełny zakres prac związanych z modernizacja zlewni.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do Oczyszczalni ścieków
w Koronowie na własny koszt i własnym staraniem.
6. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym.
7. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wiedzą techniczną.
8. Po wykonaniu wszystkich prac związanych z modernizacją zlewni oraz przeszkoleniu obsługi zostanie podpisany protokół odbioru końcowego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres min. 24 miesięcy.  Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie do 10 tygodni od daty podpisania umowy.
11. Osoby uprawnione do kontaktów:
* w sprawach proceduralnych – Joanna Kempczyńska, Angelika Gordon – Wolfram,
tel. 52-58-60-414
* w sprawach merytorycznych – Maciej Szlagowski, tel. 52 3822-386
12. Ofertę należy umieścić w kopercie z napisem: „Modernizacja zlewni”. Termin składania ofert upływa 5.11.2019 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi 5.11.2019 r. o godz. 9.15. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
13. Wagą kryterium oceny ofert będzie:
a) cena - 85%
b) gwarancja - 15%
* do 24 m-cy – 0 pkt.,
* 25 m-cy – 37 m-cy – 5 pkt.,
* 38 m-cy - 50 m-cy – 10 pkt.,
* powyżej 50 m-cy – 15 pkt.
Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
14. Płatność za dostawę i wykonanie podzielona będzie na:
* Przedpłata – 20%,
* Po podpisaniu protokołu odbioru urządzenia – 40%,
* Po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru wszystkich prac – 40%
15. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT Zamawiającemu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
16. UWAGA Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji.
17. Cena oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do jej wykonania, wymaganej jakości i w terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty bezpośrednie, koszty dostaw, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które mogą wystąpić
w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
18. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, nie wynikających z bieżącego lub niewłaściwego utrzymania, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego awarii (usterki) do ich bezpłatnego usunięcia.
19. Oferta powinna zawierać:
* wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
* formularz ofertowy załącznik nr 1
* projekt umowy zaparafowany załącznik nr 2.
20. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2.
21. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
22. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
23. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny
Postępowanie ofertowe (511kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik


przesunięcie terminu (178kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (224kB) pdf
Zatwierdzam:
Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Łukasik

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (25 października 2019, 10:09:25)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (15 listopada 2019, 12:51:56)
Zmieniono: zamieszczono zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 676