zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.1.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 10 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: Podano poniżej 
ZP.233.1.2017
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM 
NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO
I. Organizator przetargu-Sprzedający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo www.bipzgkim.koronowo.pl
II. Przedmiot sprzedaży:
1. AUTOBUS AUTOSAN typ H9-21.41 S CBY V896
2. Samochód ciężarowy marka STAR, typ 1142 
3. Samochód ciężarowy Star 200, marka Star typ 200, 
4. Przyczepa ciężarowa rolnicza, Rodzaj pojazdu  Przyczepa ciężarowa rolnicza, przeznaczenie do transport, typ T070, 
5. Przyczepa ciężarowa rolnicza, Rodzaj pojazdu  Przyczepa ciężarowa rolnicza, marka Autosan przeznaczenie do transport, typ D-47B, 
6. Przyczepa specjalna, Rodzaj pojazdu  Przyczepa specjalna, marka Autosan, 
7. Przyczepa ciężarowa rolnicza, marka Autosan przeznaczenie do transport, typ D-43, 
8. Przyczepa ciężarowa rolnicza, marka Autosan przeznaczenie do transport, typ D-35, 
9. Ładowacz, Rodzaj pojazdu  Ładowacz chwytakowy przyczepiany przeznaczenie: załadunek i wyładunek ze środka transportu, 
10. Równiarka samojezdna,Rodzaj maszyny  Równiarka samojezdna, marka DZ-122-A7-6; 
11. Samochód ciężarowy marka Fiat, model Seicento VAN 1,1 KAT, nr rejestracyjny CBY  A585, 
12. Samochód ciężarowy, PEUGEOT  Partner 1,9 D, rok produkcji 1998, nr rejestracyjny  CBY 60EK, 
13. Samochód ciężarowy, Ford Transit 2,5 TD, rok produkcji1998 nr rejestracyjny: CBY 85HN, VIN WF0CXXGBVCWR03381
14.  Samochód ciężarowy specjalizowany. Ford Fiesta Courier 1,3 KAT, 
15. MAN 26.272 w zabudowie śmieciarka.,  

III. Uwaga!!! Ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy technicznej
Przedmiot przetargu można oglądać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Koronowie sp. z o.o. Al. Wolności 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00,  a w przypadku następujących pojazdów: CBYUL50 przyczepa rok prod. 1980 r., CBYUL52 przyczepa rok prod. 1966 – CBYUL51 przyczepa rok prod. 1972 r., Ładowacz Cyklop rok prod. 1988 r. – w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Pomianowskiego 56 w Koronowie
1. Termin składania ofert upływa 10.07.2017 r. o godz. 10:00
2. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej      i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. ul. Al. Wolności 4 w Koronowie do dnia 10.07.2017 r. godz. 10:00.
3. Koperta powinna być oznaczona „OFERTA NA ZAKUP, ............................................... (wskazanie środka transportowego)
4. Nabywca może złożyć ofertę na wszystkie lub na poszczególne składniki majątku ruchomego.
5. Oferta powinna zawierać:
- dane osobowe oferenta
- proponowaną cenę brutto określoną w złotych
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
- sposób kontaktu z oferentem
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2017 r. o godz. 10.15 w pokoju nr 6.
7. Wyłoniony w drodze przetargu nabywca jest zobowiązany w terminie do 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto nr 69 8144 0005 2001 0013 3001 0001 lub w kasie zakładu. 
8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
9. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
- nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 7, lub jest niekompletna, nieczytelna lub budząca inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
10. Kryterium wyboru oferty: cena 100%
11. Prosimy o złożenie odrębnego formularza dla każdego pojazdu, który oferent zamierza nabyć!!!!!
12. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.
ogłoszenie (232kB) pdf
formularz (12kB) word
Zatwierdzam
Adam Szumlas
Prezes Zarządu


Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

W wyniku przetargu ofertowego wyłoniono najkorzystniejsze oferty :


Szczegółowe informacje dotyczące wyniku przetargu ofertowego dostępne  w siedzibie Spółki lub pod numerem telefonu 52 58 60 414


metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (3 lipca 2017, 14:40:50)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (14 lipca 2017, 08:46:26)
Zmieniono: korekta ceny przyczepy UL54

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1002