zamówienie na:

Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów do pojazdów silnikowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.5.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 13 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 
Informacja dotycząca postępowania ofertowego 
Nr sprawy: ZP.2621.5.2021 Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów do pojazdów silnikowych.
 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: 
platforma zakupowa

Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Marek Stec

Wynik postępowania na platformie zakupowej


Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (6 lipca 2021, 13:02:12)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (26 lipca 2021, 10:42:06)
Zmieniono: dodano Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 344