zamówienie na:

Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej i środków czystości

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.6.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 19 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 
Informacja dotycząca postępowania ofertowego 
Nr sprawy: ZP.2621.6.2021 Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej i środków czystości. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
platforma zakupowa
Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Marek Stec

Wynik postępowania na platformie zakupowej


Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (13 lipca 2021, 07:32:10)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (26 lipca 2021, 10:44:54)
Zmieniono: Dodano Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 371