zamówienie na:

Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant I
nr sprawy: ZP.261.5.2021
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 20 września 2021  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariancie I
Nr sprawy: ZP.261.5.2021 Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem. 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

platforma zakupowa

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej Region przyjazny środowisku” działania „Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020” w ramach zadania „Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koronowie w ładowarkę przeznaczoną do selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy”

Fundusze Europejskie Program Regionalny    województwo kujawsko-pomorskie    Unia Europejska

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (315kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (9 września 2021, 11:02:33)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (6 października 2021, 12:02:09)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 339