zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedostarczonych dla potrzeb zakładu oraz doręczanie i odbiór poczty z siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. Z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant I usługi społeczne
nr sprawy: ZP.261.6.2021
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 24 września 2021  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariancie I, usługa społeczna. Nr sprawy: ZP.261.6.2021 "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedostarczonych dla potrzeb zakładu oraz doręczanie i odbiór poczty z siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. Z o.o.." Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
platforma zakupowa

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (273kB) pdf
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (15 września 2021, 12:57:40)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (28 września 2021, 14:16:15)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 385