zamówienie na:

Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego oraz węgla kamiennego ekogroszek workowany dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.9.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 14 października 2021  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
znak sprawy ZP.2621.9.2021
Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego oraz węgla kamiennego ekogroszek workowany dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
platforma zakupowa

Zatwierdził 
Prezes Zarządu
Marek Stec

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (232kB) pdf
Zatwierdził 
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (8 października 2021, 14:27:53)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (14 października 2021, 14:20:17)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 230