zamówienie na:

odśnieżanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Koronowo z podziałem na 6 rejonów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy wariant I
nr sprawy: ZP. 261.9.2021
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 2 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariancie I,  Nr sprawy: ZP.261.9.2021 "Odśnieżanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Koronowo z podziałem na 6 rejonów." Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
platforma zakupowa
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec


zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (202kB) pdf
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (155kB) pdf
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (22 października 2021, 13:41:17)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (3 listopada 2021, 12:45:33)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 294