zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY POLIAKRYLAMIDU FLOPAM EM 440 MEB LUB PRODUKTU RÓWNOWAŻNEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.10.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 28 października 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 
Informacja dotycząca postępowania ofertowego 
Nr sprawy: ZP.2621.10.2021 
Sukcesywne dostawy poliakrylamidu FLOPAM EM 440 MEB lub produktu równoważnego do Oczyszcalni ścieków w Koronowie. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
Platforma zakupowa

Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Marek Stec

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (22 października 2021, 14:11:49)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (28 października 2021, 13:48:06)
Zmieniono: dodano Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 312