zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY WAPNA PALONEGO MIELONEGO LUZEM ODPOWIADAJĄCEGO NORMIE PN-EN 459-1CL 90Q WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.11.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 5 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 
Informacja dotycząca postępowania ofertowego 
Nr sprawy: ZP.2621.11.2021 Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego, luzem odpowiadającego normie PN-EN 459-1 CL-90Q wraz z transportem i rozładunkiem. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
Platforma zakupowa

Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Marek Stec

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (174kB) pdf


Zatwierdzam
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (29 października 2021, 14:30:10)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (8 listopada 2021, 14:51:41)
Zmieniono: dodano Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 330