zamówienie na:

ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA TERENIE GMINY KORONOWO Z PODZIAŁEM NA 2 REJONY

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 2621.12.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 9 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Informacja dotycząca postępowania ofertowego
 Nr sprawy: ZP.2621.12.2021 Odśnieżanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Koronowo z podziałem na 2 rejony. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
Platforma zakupowa

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (165kB) pdf
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (3 listopada 2021, 14:06:43)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (15 listopada 2021, 13:42:28)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 292