zamówienie na:

Sukcesywne dostawy paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w2 Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.261.13.2021
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 6 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 
Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariancie I,  Nr sprawy: ZP.261.13.2021 "Sukcesywna dostawa paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o." Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
Platforma zakupowa

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (26 listopada 2021, 14:53:14)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (10 grudnia 2021, 14:56:13)
Zmieniono: dodano Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 326