zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 2621.14.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 4 stycznia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: poniżej 
Informacja dotycząca postępowania ofertowego 
Nr sprawy: ZP.2621.14.2021 Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie SP. z o.o.. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
Platforma zakupowa


Zatwierdzam 
Prezes Zarządu
Marek Stec

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zatwierdzam 
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Tomaszewska
Opublikował: Paulina Tomaszewska (28 grudnia 2021, 12:14:48)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (4 stycznia 2022, 12:55:10)
Zmieniono: dodano Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 257