zamówienie na:

Dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: regulaminowy tryb podstawowy bez możliwości negocjacji
nr sprawy: ZP.261.1.2022
wartość: poniżej 431 tys euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2022  09:00
wynik postępowania: poniżej 
Nr sprawy: ZP.261.1.2022 Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: 
platforma zakupowa
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Marek Stec


zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (5 stycznia 2022, 14:05:51)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (11 stycznia 2022, 14:41:05)
Zmieniono: Dodano Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 317