zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY MIESZANKI ŻWIROWO – WAPIENNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM O FRAKCJI 0-16MM I 0-31,5MM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.2.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 12 kwietnia 2022  10:00
wynik postępowania: poniżej 
Nr sprawy: ZP.2621.2.2022. Sukcesywne dostawy mieszanki żwirowo – wapiennej wraz z transportem . Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: 
platforma zakupowa
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (7 kwietnia 2022, 12:11:08)

Ostatnia zmiana: Paulina Tomaszewska (13 kwietnia 2022, 14:06:19)
Zmieniono: Dodano Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 296