zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa - kamień wapienny wraz z transportem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.3.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 19 lipca 2022  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Nr sprawy: ZP.2621.3.2022. Sukcesywne dostawy kruszywa - kamień wapienny wraz z transportem . Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: 
platforma zakupowa
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Marek Stec

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (191kB) pdf

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (11 lipca 2022, 13:51:56)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (25 lipca 2022, 14:40:17)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 256