zamówienie na:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów do pojazdów silnikowych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o..

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.4.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 29 lipca 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
Nr sprawy: ZP.2621.4.2022. Sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów do pojazdów silnikowych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Koronowie Sp. z o.o.. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: platforma zakupowa

Zatwierdził:
Marek Stec
Prezes ZarząduZatwierdził:
Marek Stec
Prezes Zarządu

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (14 lipca 2022, 12:28:41)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (2 sierpnia 2022, 12:54:20)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 264