zamówienie na:

Sukcesywne dostawy środków czystości

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.5.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 25 lipca 2022  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Nr sprawy: ZP.2621.5.2022. Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Koronowie Sp. z o.o.. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:platforma zakupowa


zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (186kB) pdf

Zatwierdził:
Marek Stec
Prezes Zarządu

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (15 lipca 2022, 14:08:27)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (1 sierpnia 2022, 08:19:21)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237