zamówienie na:

Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.7.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 26 sierpnia 2022  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Nr sprawy: ZP.2621.7.2022 Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:  
platforma zakupowa

Zatwierdziła
z upoważnienia Prezesa Zarządu
Agnieszka Łukasik


zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (190kB) pdf

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (18 sierpnia 2022, 14:37:23)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (29 sierpnia 2022, 10:01:48)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 183