zamówienie na:

Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów do pojazdów silnikowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy wariant I
nr sprawy: ZP.2621.4.2022
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 9 września 2022  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Nr sprawy: ZP.261.4.2022 Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów do pojazdów silnikowych. 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:  
platforma zakupowa
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Marek Stec


zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (196kB) pdf
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (30 sierpnia 2022, 15:15:29)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (28 września 2022, 12:20:05)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 230