zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego - mobilnego urządzenia przeładowczego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.9.2017
wartość: nie dotyczy
termin składania ofert: 29 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
I. Organizator przetargu-Sprzedający: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. 
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo http://bipzgkim.koronowo.pl 
II. Przedmiot sprzedaży: 
Mobilne urządzenie przeładowcze (przesiewacz), rok produkcji 2015, typ PB7-5800x2000        nr fabryczny 10/07/2015 wraz z: 
1. przenośnikiem taśmowym typ Lp6000x650, nr fabryczny 10/11/2015, rok produkcji 2015; 
2. bębnem do przesiewacza typ PB&-500x2000BL; 
3. namiotem z plandeki ze stelażem. 
III.  Uwaga!!! Ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy technicznej. 
Przedmiot przetargu można oglądać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Kontakt tel. pod                   nr 694 445 379. 
1. Termin składania ofert upływa 29.11.2017 r. o godz. 10:00 
2. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej      i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. ul. Al. Wolności 4 w Koronowie do dnia 22.11.2017 r. godz. 10:00. 
3. Koperta powinna być oznaczona „OFERTA NA ZAKUP PRZESIEWACZA” 
4. Oferta powinna zawierać: 
- dane osobowe oferenta, 
- proponowaną cenę brutto określoną w złotych, 
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 
- sposób kontaktu z oferentem. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2017 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 6. 
6. Wyłoniony w drodze przetargu nabywca jest zobowiązany w terminie do 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto nr 69 8144 0005 2001 0013 3001 0001 lub w kasie spółki. 
7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. 
8.  Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 
- nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 4, lub jest niekompletna, nieczytelna lub budząca inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 
9. Kryterium wyboru oferty: cena 100%. 
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.
11. Ogłoszenie, formularz ofertowy oraz zdjęcia w załączeniu, do pobrania

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas
ogłoszenie (168kB) pdf
formularz ofertowy (12kB) word
zdjęcie 1 (2154kB) jpg
zdjęcie 2 (2203kB) jpg
zdjęcie 3 (2953kB) jpg
zdjęcie 4 (2645kB) jpg
zdjęcie 5 (2902kB) jpg
zdjęcie 6 (2035kB) jpg
zdjęcie 7 (2568kB) jpg

Zarząd Spółki informuje,że wybrano najkorzystniejszą ofertę na mobilne urządzenie przeładowcze (przesiewacz) opiewającą na kwotę 23.760,00 zł
Szczegółowe informacje dotyczące wyniku przetargu ofertowego dostępne w siedzibie spółki lub pod nr tel. 52 58 60 414
Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (22 listopada 2017, 09:54:40)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jankowska (1 lutego 2018, 07:29:47)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 853