zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Sprzedający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.4.2018
wartość: Cena minimalna
termin składania ofert: 18 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM 
NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

I. Organizator przetargu - Sprzedający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo http://bipzgkim.koronowo.pl
II. Przedmiot sprzedaży:
1. Samochód ciężarowy - asenizacyjny, IVECO EUROTECH
 rok produkcji 2000, nr rejestracyjny CBY  FV 09,
VIN: WJMM1VPNOX4214009
maksymalna masa całkowita  kg 18 000
data pierwszej rejestracji 13.02.2002 r. 
Silnik z osprzętem: Silnik kompletny, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Zużycie naturalne. Naturalne zużycie starzeniowe.
Układ napędowy: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Naturalne zużycie  starzeniowe.
Układ jezdny: Ogumienie  przednie i tylne, zużycie bieżnika ca 50%, bez widocznych wad i uszkodzeń, popękane. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Zużycie naturalne odpowiednie do  okresu eksploatacji.
Zespoły funkcjonalne: Układ hamowania – działanie zbyt powolne. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności  funkcjonowania. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.  
Kabina kierowcy: Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Osprzęt dodatkowy funkcjonuje bez zastrzeżeń. Naturalne  zużycie starzeniowe.
Instalacja elektryczna z osprzętem: Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności działania. Naturalne zużycie starzeniowe. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.
Zbiornik i agregat sprężarkowy: Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.
Ocena ogólna: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności działania. Występują lokalne ubytki powłoki malarskiej. 

cena minimalna: netto – 15 120,00 (słownie: piętnaście tysięcy sto dwadzieścia złotych) + Vat 23%

2. Prasa do odpadów  - belownica   
Prasa do odpadów – (belownica) Orwak 9020 to wielokomorowe urządzenie z załadunkiem od góry zapewniająca sortowanie i prasowanie różnych rodzajów materiału w jednej maszynie. Model ten można w każdej chwili rozbudować o dodatkowe komory. To własny mini punkt recyklingowy. Każda komora przechowuje inny rodzaj materiału, dzięki czemu sortowanie i prasowanie u źródła jest proste. Wyposażona jest w duże komory z obszernymi otworami załadunkowymi. Zapewnia wydajne zmniejszenie objętości dużych ilości materiałów.   

typ Orwak, model 9020, seria 4909020-00, zakupiona 2014                                              
długość (mm) – 2480, szerokość (mm) – 968, wysokość (mm) 2470, ciężar własny komory (kg) – 1100,
ciężar własny głowicy (kg) – 480, całkowita masa własna (kg) – 1580, 
parametry techniczne: dwukomorowa
 - wymiary (dł. x szer. x wys.) 2480mm x 968mm x 2470mm
 - otwór załadowczy(szer. x gł.)1100mm x 700mm 
 - siła nacisku (t) 20
 - wymiary komory wewnętrzne (szer. x gł. x wys.) 1100mm  x 700mm  x 1120mm, poziom hałasu (A) <72 db, zasilanie 3 fazowe 400V, 50Hz   
Silnik elektryczny KW 2,2: Silnik kompletny, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.
Osprzęt: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania, Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne  odpowiednie do okresu eksploatacji.
Zespół napędowy: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji.
Komora: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji. 
Głowica: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji. 
Ocena ogólna: Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego i okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. W celu odtworzenia właściwości użytkowych wymaga się przeprowadzenia konserwacji.

cena minimalna: netto – 24 220,00 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych) + Vat 23%

3. Prasa do odpadów  - belownica 
Prasa do odpadów – (belownica) Orwak 9020 to wielokomorowe urządzenie z załadunkiem od góry zapewniająca sortowanie i prasowanie różnych rodzajów materiału w jednej maszynie. Model  ten można w każdej chwili rozbudować o dodatkowe  komory. To wtórny mini punkt recyklingowy. Każda komora przechowuje inny rodzaj materiału, dzięki czemu sortowanie i prasowanie u źródła jest proste. Wyposażona  jest w duże komory z obszernymi otworami załadunkowymi. Zapewnia wydajne zmniejszenie objętości dużych ilości materiałów.
typ Orwak, model 9020, seria 4909020-12, zakupiona 2014                                              
długość (mm) – 2480, szerokość (mm) – 968, wysokość (mm) 2470, ciężar własny komory (kg) – 1100, ciężar własny głowicy (kg) – 480, całkowita masa własna (kg) – 1580, 
parametry techniczne: dwukomorowa
 - wymiary (dł. x szer. x wys.) 2480mm x 968mm x 2470mm
 - otwór załadowczy(szer. x gł.)1100mm x 700mm 
 - siła nacisku (t) 20
 - wymiary komory wewnętrzne (szer. x gł. x wys.) 1100mm  x 700mm  x 1120mm, poziom hałasu (A) <72 db, zasilanie 3 fazowe 400V, 50Hz   
Silnik elektryczny KW 2,2: Silnik kompletny, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.
Osprzęt: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania, Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne  odpowiednie do okresu eksploatacji.
Zespół napędowy: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji.
Komora: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji. 
Głowica: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji. 
Ocena ogólna: Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego i okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. W celu odtworzenia właściwości użytkowych wymaga się przeprowadzenia konserwacji.

cena minimalna: netto – 22 270,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych) + Vat 23%

4. Ciągnik samochodowy IVECO STRALIS wraz z Naczepą ciężarową BODEX KIS 33 
Ciągnik samochodowy IVECO STRALIS
rok produkcji 2005 
nr rejestracyjny CBY FV57
VIN: WJMM1VRP054291664
maksymalna masa całkowita  kg 18 000,
data pierwszej rejestracji 21.02.2005 r. 

Rama główna z osprzętem: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu, kompletny. Lokalne ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału.  Podstawowe zespoły funkcjonale - kompletne, bez widocznych wad i uszkodzeń. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania.
Silnik z osprzętem: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Ogniska korozji powierzchniowej  i wżerowej. Rozruch silnika normalny, praca równomierna. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania.
Układ napędowy: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla prawidłowości funkcjonowania. Podstawowe zespoły funkcjonale - kompletne, bez widocznych wad i uszkodzeń. 
Układ jezdny: Ogumienie przednie i tylne, zużycie  bieżnika ca 40%. Tarcze kół jezdnych, obrzeża tarcz- w dobrym stanie technicznym.
Układ hamulcowy kierowniczy: Układ hamulcowy kierowniczy funkcjonują poprawnie. Podstawowe zespoły funkcjonale-kompletne, bez widocznych wad i uszkodzeń. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania.
Nadwozie z osprzętem: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania.
Zawieszenie przednie i tylne: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dl poprawności funkcjonowania. 
Osprzęt i wyposażenie: Stan techniczny odpowiedni dla okresu eksploatacji. Naturalne zużycie starzeniowe. Instalacja elektryczna rozruchowa, oświetleniowa, sygnalizacyjna- kompletna. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania.
Ocena ogólna: Stan techniczny odpowiedni do okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Podstawowe zespoły funkcjonale- kompletne, bez widocznych wad i uszkodzeń. 

Naczepa ciężarowa BODEX KIS 33 
Rok produkcji 2005
nr rejestracyjny CBY EY75
VIN: SU90333GH5SBU1032
maksymalna masa całkowita  kg 35000,
data pierwszej rejestracji 25.02.2005 r. 
Układ jezdny: Ogumienie tylne, zużycie  bieżnika ca 20%, w dobrym stanie technicznym bez widocznych wad i uszkodzeń. Tarcze kół jezdnych, obrzeża tarcz- bez widocznych wad i uszkodzeń.
Układ hamulcowy: Układ hamulcowy funkcjonuje poprawnie. Podstawowe zespoły funkcjonale-kompletne, bez widocznych wad i uszkodzeń. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania.
Zawieszenie tylne: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania.
Osprzęt i wyposażenie: Stan techniczny odpowiedni do okresu eksploatacji. Naturalne zużycie starzeniowe Naturalne zużycie starzeniowe.  Instalacja elektryczna, oświetleniowa, sygnalizacyjna – kompletna. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania.
Ocena ogólna: Stan techniczny odpowiedni do okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Podstawowe zespoły funkcjonale- kompletne, bez widocznych wad i uszkodzeń. 

cena minimalna zestawu (ciągnik+naczepa): netto – 55 000,00 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) + Vat 23%

III. Uwaga!!! Ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy technicznej
Przedmiot przetargu można oglądać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Koronowie sp. z o.o. Al. Wolności 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
1. Termin składania ofert upływa 18.07.2018 r. o godz. 11:00
2. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej      i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. ul. Al. Wolności 4 w Koronowie do dnia 18.07.2018 r. godz. 11:00.
3. Koperta powinna być oznaczona „OFERTA NA ZAKUP ............................................... (wskazanie środka transportowego)
4. Nabywca może złożyć ofertę na wszystkie lub na poszczególne składniki majątku ruchomego.
5. Oferta powinna zawierać:
* dane osobowe oferenta
* proponowaną cenę brutto określoną w złotych
* oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
* sposób kontaktu z oferentem
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2018 r. o godz. 11.15 w pokoju nr 6.
7. Wyłoniony w drodze przetargu nabywca jest zobowiązany w terminie do 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto nr 69 8144 0005 2001 0013 3001 0001 lub w kasie zakładu. 
8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
9. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
- nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 5, lub jest niekompletna, nieczytelna lub budząca inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
10. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
11. Osoba uprawniona do kontaktów:  Pan Karol Latos tel. 786 230 371
12. Prosimy o złożenie jednego formularza dla wszystkich pojazdów, które oferent zamierza nabyć.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.
Ogłoszenie (261kB) pdf

Zatwierdził:
Prezes Zarządu 
Jarosław Głowacki


metryczka


Odpowiada za treść: Angelika Gordon-Wolfram
Opublikował: Agnieszka Jankowska (5 lipca 2018, 11:59:22)

Ostatnia zmiana: Martyna Rybarczyk (17 października 2018, 14:59:01)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 805