zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.233.4.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 15 września 2017  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM  NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO
 
I. Organizator przetargu-Sprzedający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo www.bipzgkim.koronowo.pl
II. Przedmiot sprzedaży:

Równiarka samojezdna, Samochód ciężarowy Scania P94 śmieciarka CBY 87F8, Samochód ciężarowy specjalizowany Ford Fiesta Courier 1,3 KAT,
Samochód ciężarowy specjalizowany. Ford Transit 2,5 TD

 
Przedmiot przetargu można oglądać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Koronowie sp. z o.o. Al. Wolności 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
1. Termin składania ofert upływa 15.09.2017 r. o godz. 10:00
2. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. ul. Al. Wolności 4 w Koronowie do dnia 15.09.2017 r. godz. 10:15.
3.  Koperta powinna być oznaczona „OFERTA NA ZAKUP SPRZĘTU"
III. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2017 r. o godz. 10.15 w pokoju nr 6.
 Kryterium wyboru oferty: cena 100%
Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.
 IV. Dokładny opis przedmiotu sprzedaży, zdjęcia oraz formularz ofertowy w załączeniu do pobrania.


 Ogłoszenie wraz z formularzem ofertowym
ogłoszenie , opis wraz z formularzem ofertowym (357kB) pdf

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

Zdjęcia:
zdjecie ford (1343kB) jpg
zdjecie ford 2 (1134kB) jpg
zdjecie ford transit (934kB) jpg
zdjecie ford transit 2 (657kB) jpg
zdjecie scania1 (1755kB) jpg
zdjecie scania 2 (1615kB) jpg
równiarka (2218kB) jpg
rowniarka 2 (2055kB) jpg
rowniarka3 (2098kB) jpg
rowniarka4 (2017kB) jpg
rowniarka5 (1776kB) jpg
rowniarka6 (2486kB) jpg

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych
zestawienie najkorzystniejszych cen (535kB) pdf

Szczegółowe informacje dotyczące wyniku przetargu ofertowego dostępne w siedzibie spółki lub pod nr tel. 52 58 60 414
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Adam Szumlas

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Jankowska
Opublikował: Agnieszka Jankowska (8 września 2017, 13:11:54)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (15 września 2017, 14:23:31)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1594