Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawę samochodu ciężarowego z urządzeniem HDS w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.4.2020
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2020  09:00

zamówienie na:

Przyjęcie do zagospodarowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.5.2020
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2020  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)