zamówienie na:

Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.6.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 9 sierpnia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 
Nr sprawy: ZP.2621.6.2022 Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:  
platforma zakupowa

Zatwierdził:
Marek Stec
Prezes Zarządu


zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (121kB) pdf
Zatwierdziła:
Z upoważnienia Prezesa Zarządu
Agnieszka Łukasik

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (4 sierpnia 2022, 12:15:52)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (9 sierpnia 2022, 13:50:46)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 178