zamówienie na:

Analiza wody pitnej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.8.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 22 września 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 
Nr sprawy: ZP.2621.8.2022 Analiza wody pitnej w zakresie monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego, badania wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Koronowie ul. Tucholska i Gminnych Stacji Uzdatniania Wody oraz badania ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Koronowie i Oczyszczalni Ścieków w Wiskitnie, badania wód opadowych i roztopowych z wylotów kanalizacji deszczowych terenu gm. Koronowo.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: 
platforma zakupowa

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Marek Stec

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (127kB) pdf
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (16 września 2022, 14:22:37)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (28 września 2022, 12:15:41)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 467