zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Koronowo z podziałem na 6 rejonów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy wariant I
nr sprawy: ZP.261.7.2022
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 7 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono ponieżej 
Nr sprawy: ZP.261.7.2022 Odśnieżanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Koronowo z podziałem na 6 rejonów. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:  
platforma zakupowa


Zatwierdził:
Prezes Zarządu

Marek Stec

Zatwierdził:
Prezes Zarządu

Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (28 października 2022, 10:15:57)

Ostatnia zmiana: Weronika Krzyżkowska (22 listopada 2022, 11:26:51)
Zmieniono: Modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 505