zamówienie na:

Sukcesywna dostawa paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.6.2022
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: załączono poniżej 
Nr sprawy: ZP.261.6.2022 Sukcesywna dostawa paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: platforma zakupowaZatwierdził:
Prezes ZarząduZatwierdził:
Prezes Zarządu

Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Weronika Krzyżkowska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (28 października 2022, 14:08:51)

Ostatnia zmiana: Weronika Krzyżkowska (10 stycznia 2023, 12:12:12)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zad.1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zad.2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 530