zamówienie na:

DOSTAWA WORKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE SP. Z O.O.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: ZP.261.9.2022
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 16 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono poniżej 
Nr sprawy: ZP.261.9.2022Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
Platforma zakupowa

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Marek Stec


Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Weronika Krzyżkowska
Opublikował: Weronika Krzyżkowska (8 listopada 2022, 10:45:59)

Ostatnia zmiana: Weronika Krzyżkowska (22 listopada 2022, 11:29:57)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 451