zamówienie na:

Odbiór, transport i przyjęcie do zagospodarowania odpadów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy wariant I
nr sprawy: ZP.261.8.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 29 listopada 2022  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
Nr sprawy: ZP.261.8.2022 Odbiór, transport i przyjęcie do zagospodarowania odpadów . Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:  
platforma zakupowa

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Marek Stec
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Marek Stec


metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (9 listopada 2022, 15:43:11)

Ostatnia zmiana: Weronika Krzyżkowska (9 grudnia 2022, 10:38:41)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 603