zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY MIESZANKI ŻWIROWO-WAPIENNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM O FRAKCJI: 0-16MM W ILOŚCI 300 TON I 0-31,5MM W ILOŚCI 1000 TON

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.2.2023
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 1 lutego 2023  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Nr sprawy: ZP.2621.2.2023 Sukcesywne dostawy mieszanki żwirowo-wapiennej wraz z z transportem o frakcji: 0-16 mm w ilości 300 ton i 0-31,5 mm w ilości 1000 ton. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:  
Platforma zakupowa


Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Marek Stec

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Marek Stec

metryczka


Odpowiada za treść: Weronika Krzyżkowska
Opublikował: Weronika Krzyżkowska (23 stycznia 2023, 14:14:53)

Ostatnia zmiana: Weronika Krzyżkowska (24 lutego 2023, 13:51:32)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 447