zamówienie na:

Sukcesywna dostawa paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.10.2023
wartość: powyżej 215 tys euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2023  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Nr sprawy: ZP.261.10.2023 Sukcesywna dostawa paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
platforma zakupowa

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marcin Wawrzyniak


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marcin Wawrzyniak

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (13 listopada 2023, 08:44:02)

Ostatnia zmiana: Weronika Krzyżkowska (28 grudnia 2023, 13:02:29)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zad. 1 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zad. 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 564