zamówienie na:

Sukcesywne dostawy koagulantu PIX 113- siarczanu żelaza do Oczyszczalni Ścieków w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.1.2024
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 16 stycznia 2024  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Nr sprawy: ZP.2621.1.2024 Sukcesywne dostawy koagulantu PIX 113- siarczanu żelaza do Oczyszczalni Ścieków w Koronowie. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: Platforma zakupowa


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marcin Wawrzyniak


zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (355kB) pdf

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marcin Wawrzyniak

metryczka


Odpowiada za treść: Weronika Krzyżkowska
Opublikował: Weronika Krzyżkowska (10 stycznia 2024, 12:59:45)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (26 stycznia 2024, 08:36:28)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 607