zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa Gnejs wraz z transportem o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 1100 ton

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.2.2024
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 13 lutego 2024  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono poniżej 
Nr sprawy: ZP.2621.2.2024 Sukcesywne dostawy kruszywa Gnejs wraz z transportem o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 1100 ton Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: 
platforma zakupowaZatwierdził
Prezes Zarządu
Marcin Wawrzyniak


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (362kB) pdf

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marcin Wawrzyniak

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (8 lutego 2024, 12:23:09)

Ostatnia zmiana: Weronika Krzyżkowska (15 lutego 2024, 11:48:55)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 438