zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa Gnejs wraz z transportem o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 3000 ton

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: ZP.261.5.2024
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 22 marca 2024  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej  
Nr sprawy: ZP.261.5.2024 Sukcesywne dostawy kruszywa Gnejs wraz z transportem o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 3000 ton.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
Platforma zakupowa

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marcin Wawrzyniak


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (328kB) pdf

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marcin Wawrzyniak

metryczka


Odpowiada za treść: Weronika Krzyżkowska
Opublikował: Weronika Krzyżkowska (14 marca 2024, 13:45:38)

Ostatnia zmiana: Weronika Krzyżkowska (26 marca 2024, 11:56:36)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 282