zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa betonowo-ceglanego wraz z transportem o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 1500 ton

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.5.2024
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 26 marca 2024  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 
Nr sprawy: ZP.2621.5.2024 Sukcesywne dostawy kruszywa betonowo - ceglanego wraz z transportem o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 1500 ton. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
platforma zakupowa


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marcin Wawrzyniak

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (46kB) word


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marcin Wawrzyniak

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kempczyńska
Opublikował: Joanna Kempczyńska (20 marca 2024, 13:20:52)

Ostatnia zmiana: Weronika Krzyżkowska (27 marca 2024, 07:50:07)
Zmieniono: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 324