zamówienie na:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TECHNICZNEJ I FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z MONITORINGIEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: ZP.261.7.2024
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 12 czerwca 2024  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Nr sprawy: ZP.261.7.2024 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TECHNICZNEJ I FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z MONITORINGIEM.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
Platforma zakupowa


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marcin Wawrzyniak

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (291kB) pdf


Zatwierdził
Prezes Zarządu
Marcin Wawrzyniak

metryczka


Odpowiada za treść: Weronika Krzyżkowska
Opublikował: Weronika Krzyżkowska (7 czerwca 2024, 08:00:42)

Ostatnia zmiana: Weronika Krzyżkowska (14 czerwca 2024, 11:15:51)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 240