zamówienie na:

Sprzedaż Samochodu ciężarowego Star 1142, Samochodu ciężarowego , Prasy do odpadów-belownicy

zamawiający: Sprzedający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.1.2019
wartość: Cena minimalna
termin składania ofert: 16 stycznia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O., UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
tel. 52 58-60-400 faks 52 58-60-419

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235 NIP 554-031-40-29, REGON 366919930
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 30 468 000,00 ZŁ
ZP.233.1.2019
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO


I. Organizator przetargu - Sprzedający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo http://bipzgkim.koronowo.pl
II. Przedmiot sprzedaży:
1. Samochód ciężarowy. Star 200
rok produkcji 1979,

nr rejestracyjny CBY 25572
maksymalna masa całkowita  kg 11770,
masa własna 6 700 kg
zabudowa HDS żuraw ogólnego stosowania HL-L 4500 2S
rok produkcji 2000 r.
montaż 2001 r.
maksymalny udźwig - 2 280 kg
maksymalny moment udźwigu 45 kNm
kąt obrotu 360 stopni
masa żurawia 715 kg
ciśnienie max. 21 Mpa
max wydatek pompy od 14-16 l/min
skrzynia samowyładowcza 3 x W
ładowność 5 t
burty stalowe

cena minimalna: netto – 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) + Vat 23%

2. Samochód ciężarowy. Star 1142
rok produkcji 1993,
nr rejestracyjny CBY 7L20
VIN: A11420107753
maksymalna masa całkowita  kg 11770,
data pierwszej rejestracji 30.12.1993r.
Rama główna z osprzętem: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu, kompletny. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału. Lokalne deformacje podłogi i nadproży w wyniku uderzeń kamieniami.
Silnik z osprzętem: silnik kompletny, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Zużycie naturalne. Wyciek oleju, ogniska korozji wżerowej z ubytkami materiału. Naturalne zużycie starzeniowe.
Układ napędowy: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla prawidłowości funkcjonowania: mechanizm zmiany biegów – wypracowany, hałaśliwa praca przekładni pod obciążeniem, hałaśliwa praca na biegu jałowym, wycieki oleju. Naturalne zużycie starzeniowe.
Układ jezdny: Ogumienie przednie i tylne, zużycie  bieżnika ca 60%, bez widocznych wad i uszkodzeń, popękane, pocięte. Resory piórowe trwale odkształcone. Obręcze tarcz kół jezdnych pogięte, na całym obwodzie. Ogniska korozji wżerowej z ubytkami materiału. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.
Zespoły funkcjonalne: Układ hamowania – działanie zbyt powolne. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Ogniska korozji wżerowej z ubytkami materiału. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.
Kabina kierowcy :  Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Osprzęt dodatkowy funkcjonuje bez zastrzeżeń. Występują ogniska korozji z ubytkami materiału. Oblachowanie ścian bocznych, nadproża błotniki, ramki okienne skorodowane. Uszczelki zużyte (zbutwiałe). Ubytki powłoki malarskiej. Powłoka malarska matowa. Siedzisko, wnętrze kabiny i oblachowanie wskazuje na znaczne zużycie eksploatacyjne. Naturalne zużycie starzeniowe.
Instalacja elektryczna z osprzętem: nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności działania. Naturalne zużycie starzeniowe. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.
Zbiornik i kompresor z aparaturą: zbiornik na powierzchni i wewnątrz skorodowany z ubytkami materiału. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.
Ocena ogólna: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności działania, luzy połączeń sworzniowych przekroczyły znacznie stany graniczne. Występują lokalne ubytki powłoki malarskiej. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału.

cena minimalna: netto – 7 600,00 (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych) + Vat 23%

3. Prasa do odpadów  - belownica
Prasa do odpadów – (belownica) Orwak 9020 to wielokomorowe urządzenie z załadunkiem od góry zapewniająca sortowanie i prasowanie różnych rodzajów materiału w jednej maszynie. Model ten można w każdej chwili rozbudować o dodatkowe komory. To własny mini punkt recyklingowy. Każda komora przechowuje inny rodzaj materiału, dzięki czemu sortowanie i prasowanie u źródła jest proste. Wyposażona jest w duże komory z obszernymi otworami załadunkowymi. Zapewnia wydajne zmniejszenie objętości dużych ilości materiałów.   
typ Orwak, model 9020, seria 4909020-00, zakupiona 2014                                              
długość (mm) – 2480, szerokość (mm) – 968, wysokość (mm) 2470, ciężar własny komory (kg) – 1100,
ciężar własny głowicy (kg) – 480, całkowita masa własna (kg) – 1580,
parametry techniczne: dwukomorowa
 - wymiary (dł. x szer. x wys.) 2480mm x 968mm x 2470mm
 - otwór załadowczy(szer. x gł.)1100mm x 700mm
 - siła nacisku (t) 20
 - wymiary komory wewnętrzne (szer. x gł. x wys.) 1100mm  x 700mm  x 1120mm, poziom hałasu (A) <72 db, zasilanie 3 fazowe 400V, 50Hz   
Silnik elektryczny KW 2,2: Silnik kompletny, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.
Osprzęt: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania, Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne  odpowiednie do okresu eksploatacji.
Zespół napędowy: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji.
Komora: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji.
Głowica: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji.
Ocena ogólna: Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego i okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. W celu odtworzenia właściwości użytkowych wymaga się przeprowadzenia konserwacji.

cena minimalna: netto – 19 500,00 (słownie: dziewiętnaście tysiące pięćset złotych) + Vat 23%

4. Prasa do odpadów  - belownica
Prasa do odpadów – (belownica) Orwak 9020 to wielokomorowe urządzenie z załadunkiem od góry zapewniająca sortowanie i prasowanie różnych rodzajów materiału w jednej maszynie. Model  ten można w każdej chwili rozbudować o dodatkowe  komory. To wtórny mini punkt recyklingowy. Każda komora przechowuje inny rodzaj materiału, dzięki czemu sortowanie i prasowanie u źródła jest proste. Wyposażona  jest w duże komory z obszernymi otworami załadunkowymi. Zapewnia wydajne zmniejszenie objętości dużych ilości materiałów.
typ Orwak, model 9020, seria 4909020-12, zakupiona 2014                                              
długość (mm) – 2480, szerokość (mm) – 968, wysokość (mm) 2470, ciężar własny komory (kg) – 1100, ciężar własny głowicy (kg) – 480, całkowita masa własna (kg) – 1580,
parametry techniczne: dwukomorowa
 - wymiary (dł. x szer. x wys.) 2480mm x 968mm x 2470mm
 - otwór załadowczy(szer. x gł.)1100mm x 700mm
 - siła nacisku (t) 20
 - wymiary komory wewnętrzne (szer. x gł. x wys.) 1100mm  x 700mm  x 1120mm, poziom hałasu (A) <72 db, zasilanie 3 fazowe 400V, 50Hz   
Silnik elektryczny KW 2,2: Silnik kompletny, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.
Osprzęt: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania, Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne  odpowiednie do okresu eksploatacji.
Zespół napędowy: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji.
Komora: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji.
Głowica: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji.
Ocena ogólna: Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego i okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. W celu odtworzenia właściwości użytkowych wymaga się przeprowadzenia konserwacji.

cena minimalna: netto – 18 000,00 (słownie: osiemnaście tysiące złotych) + Vat 23%

III. Uwaga!!! Ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy technicznej
Przedmiot przetargu można oglądać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Koronowie sp. z o.o. Al. Wolności 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
1. Termin składania ofert upływa 16.01.2019 r. o godz. 12:00
2. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej      i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. ul. Al. Wolności 4 w Koronowie do dnia 16.01.2019 r. godz. 12:00.
3. Koperta powinna być oznaczona „OFERTA NA ZAKUP ...............................................                                                                                                             (wskazanie środka transportowego)     
4. Nabywca może złożyć ofertę na wszystkie lub na poszczególne składniki majątku ruchomego.
5. Oferta powinna zawierać:
* dane osobowe oferenta
* proponowaną cenę brutto określoną w złotych
* oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
* sposób kontaktu z oferentem
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2019 r. o godz. 12.15 w pokoju nr 6.
7. Wyłoniony w drodze przetargu nabywca jest zobowiązany w terminie do 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto nr 69 8144 0005 2001 0013 3001 0001 lub w kasie zakładu.
8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
9. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
- nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 5, lub jest niekompletna, nieczytelna lub budząca inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
10. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
11. Osoba uprawniona do kontaktów:  Pan Karol Latos tel. 694-445-379
12. Prosimy o złożenie jednego formularza dla wszystkich pojazdów, które oferent zamierza nabyć.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.
OGŁOSZENIE (220kB) pdf
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Jarosław Głowacki


Koronowo, dnia 04.01.2019 r                                                                                                   Wykonała:
Angelika Gordon-Wolfram

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (4 stycznia 2019, 14:04:31)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon Wolfram (26 kwietnia 2019, 10:59:29)
Zmieniono: unieważniono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1747