Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowę oczyszczalni ścieków w Wiskitnie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: przetarg otwarty
nr sprawy: ZP.261.1.2021
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 2 marca 2021  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)