Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Sukcesywne dostawy mieszanki żwirowo - wapiennej o frakcjach:0-16mm i 0-31,5mm wraz z transportem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.15.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 4 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawę samochodu ciężarowego z urządzeniem HDS w formie leasingu operacyjnego.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.6.2020
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 29 lipca 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawę kontenerów typu Mulda 7m3 i 13m3 oraz kontener KP-7m3

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.14.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Stopce 7

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.12.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy betonu towarowego - masy betonowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.13.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 23 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, rękawic oraz środków czystości.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.8.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywny zakup masy asfaltowej na zimno pakowanej w workach wraz z transportem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.10.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa betonowego z domieszką melafiru, granitu i bazaltu o frakcji 0-31,5mm wraz z transportem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.11.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów do pojazdów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.7.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.3.2020
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie tynków na ścianach wiaty magazynowej stacji przeładunku odpadów komunalnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.6.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2020  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawę pojemników na odpady dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.5.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 maja 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.4.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Świadczenie usług kominiarskich dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.3.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 6 maja 2020  09:00
wynik postępowania: dodano poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.2.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 6 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa ścian wiaty magazynowej stacji przeładunku odpadów komunalnych w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.1.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa ceglano-betonowego o frakcji 0-31,5 mm wraz z transportem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.1.2020
wartość: poniżej 214 tys. euro
termin składania ofert: 23 stycznia 2020  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)