Przetargi rozstrzygnięte z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TECHNICZNEJ I FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z MONITORINGIEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: ZP.261.7.2024
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 12 czerwca 2024  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa betonowo-ceglanego wraz z transportem o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 1500 ton

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.6.2024
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 4 kwietnia 2024  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa pojemników plastikowych na odpady komunalne, nowych oraz po regeneracji

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.3.2024
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 27 marca 2024  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa Gnejs wraz z transportem o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 3000 ton

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: ZP.261.5.2024
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 22 marca 2024  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa Gnejs wraz z transportem o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 1100 ton

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.2.2024
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 13 lutego 2024  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.1.2024
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 23 stycznia 2024  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy koagulantu PIX 113- siarczanu żelaza do Oczyszczalni Ścieków w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.1.2024
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 16 stycznia 2024  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)